9a3d0d611ef63d08105781a28d0a9b7b
backgroundImage
počet produktů: 0
cena: 0 CZK
Vítejte v našem eshopu, přejeme příjemné nakupování.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY GDPR EET

Upozornění prodejce: Veškerá semena jsou prodávána, zapečetěna v originálních obalech výhradně pro sběratelské a etnobotanické účely a osobám starším 18 let. Porušením obalu a naklíčením semen se můžete dopustit trestného činuNedovolená výroba omamné a psychotropní látky, za což prodejce nenese žádnou odpovědnost. Jako společnost jsme proti zneužívání jakýchkoliv nedovolených látek či látek evidentně poškozujících lidské zdraví a mysl. Ani jedna rostlina s obsahem Thc nad 1 % není povolena. Tato semena skladujte při teplotě 0-5°C a sejte pouze v případě, že se změní legislativa. Děkujeme za pochopení.

 

Základní informace

Provozovatel internetového obchodu je společnost:

Medical seeds s.r.o

Vachova 3859/2

Kroměříž 767 01

IČO: 02652439

1) O registraci

Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě Medical seeds s.r.o a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí, emailem nebo telefonem.

Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním slev a novinek.

Storno objednávky

Storno můžete poslat e-mailem, případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky uveďte Vaše jméno, e-mail nebo číslo objednávky.

3) Druhy dopravy veřejnými přepravci:

Osobní odběr

Objednávku je možné vyzvednout tentýž den za předpokladu, že objednané zboží je skladem. V ostatních případech vás budeme informovat. Objednávky lze vyzvedávat na prodejně, během otevírací doby uvedené na webových stránkách www.konopneseminka.cz

 Zboží je doručováno českou poštou. U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena (toto oznámí prodejce před odesláním zboží kupujícímu). 

Zboží doručováno Českou poštou – Obchodní balík

Poštovné po ČR, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 99,- Kč.

Cena zahrnuje doručení zásilky na uvedenou adresu. Pokud nebude objednávající zastižen, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může vyzvednout na uvedeném depu nebo požádat depo o opětovné doručení.

Poštovné na Slovensko stojí 5 EUR, balíky se posílají pouze do 20 kg.

U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena.

Zásilka je obvykle doručena do tří dnů od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

V balíku vždy najdete daňový doklad.

4) Záruka

Záruční doba začíná běžet datem převzetí a trvá 24 měsíců.

Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, zašlete vámi zvoleným přepravcem.

Jak zásilku připravit

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 7 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).

 

5) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem. Zákazník nákupem potvrzuje a souhlasí, že dané zboží nezneužije jakýmkoli způsobem k páchání trestné činnosti.

6) Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, a to bez nutnosti uvedení důvodu. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího, nejlépe písemně, a uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Spotřebitel může pro odstoupení použít vzorový formulář, který je přílohou nařízení vlády č. 363/2013 Sb., není to však jeho povinnost. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje před uplynutím 14denní lhůty odstoupení odeslat.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Prodávající vrátí spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo  oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější  způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Prodávající není povinen platbu vrátit dříve, než spotřebitel zboží vrátí, nebo než spotřebitel prokáže, že je prodávajícímu zaslal. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7) Doručení a dodací podmínky

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

 

 8) Způsoby úhrady

Objednané zboží můžete uhradit těmito způsoby: hotově (při osobním odběru), dobírkou (při převzetí zásilky od dopravce), převodem na účet (platba předem). Veškeré způsoby úhrady lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy. Zboží budeme expedovat dle vašeho výběru zaplacení.

9) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.

10) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat

 1. V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte dle popisu níže: Zašlete výrobek na adresu: Prodejna Medical seeds s.r.o, Potoky 552, Zlín. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
 2. Po obdržení zboží, Vás budeme neprodleně informovat.
 3. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
 4. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
 5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 6. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
 7. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží na internetových stránkách.
 8. U zamítnutých reklamací si neúčtujeme poplatky.
 9. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem nebo přes telefon. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

 

11) Informace o mimosoudním řešení sporů

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Medical seeds s.r.o

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014 do odvolání. Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.

 

 

 

EET A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu

Ochrana osobních údajů

Medical seeds s.r.o 

 IČ 02652439 sídlem na ul. Vachova 3859/2  Kroměříž 76701 

Informace o ochraně osobních údajů

 

Každý člověk je tzv. subjektem osobních údajů a má právo na jejich ochranu. Níže v tomto textu je shrnuto, co z toho pro Vás vyplývá a jak s Vašimi osobními údaji nakládáme.

My, Medical seeds s.r.o. jsme dle právních předpisů tzv. správcem osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme zejména z důvodu uzavírání kupní smlouvy s Vámi nebo na základě Vašeho souhlasu a snažíme se s nimi nakládat tak, aby byla zachována jejich důvěrnost a ochrana dle právních předpisů.

 1. Pro jaký účel Vaše osobní údaje potřebujeme?

Primárně proto, abychom mohli splnit Vaši objednávku zboží, zboží Vám dodat a vyúčtovat.

Pokud s tím souhlasíte, evidujeme Vaše údaje i proto, abychom Vám mohli jako registrovanému zákazníkovi umožnit snazší nákup, nebo abychom Vám mohli zasílat informace o akcích a slevách aj.

 1. Na základě čeho můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat a jaké osobní údaje evidujeme?

Abychom Vás mohli registrovat v databázi zákazníků, nebo Vás obesílat s nabídkou slev aj., musíte s tím nejprve Vy sami souhlasit. Souhlas nám můžete dát prostředctvím registrace nebo při nákupu na našich webových stránkách. Souhlas se zpracováním osobních údajů (jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo) daný pro tento účel můžete kdykoli odvolat.

Aby mohlo dojít k vyřízení Vaší objednávky a koupi zboží, nemusíte k tomu udělovat souhlas se zpracováním osobních údajů. Důvodem pro zpracovávání osobních údajů je již sama nutnost zajištění plnění kupní smlouvy. Dále nás k tomu, abychom evidovali Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu, opravňuje to, že musíme plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů (např. z účetních předpisů, nebo při vyřizování reklamace zboží).

Může také nastat situace, kdy sami budeme mít oprávněný zájem na tom, zpracovávat Vaše osobní údaje, a kdy s nimi budeme moci nakládat i bez Vašeho souhlasu. Takové situace mohou plynout např. z potřeby uplatnit pohledávku, když kupující neuhradí cenu zboží. Pokud má subjekt osobních údajů v takovém případě pochybnosti o tom, že důvody správce pro zpracování jsou oprávněné, může proti tomu vznést u správce námitku.

Údaji, které jsou zpravidla nezbytné pro vyřízení objednávky, fakturaci, doručení zboží atd., jsou jméno, příjmení, adresa, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo (a případně IČ a DIČ - u podnikajících fyzických osob). Tyto údaje  za daným účelem předáváme pouze dopravci, který Vám doručuje zboží, a účetní. Při prodeji výrobků, jejichž prodej je možný jen zletilým, zaznamenáváme pro účel ověření splnění podmínky prodeje také informaci o Vašem věku (případně údaje uvedené ve Vašem občanském průkazu, dokládáte-li Vaši zletilost prostřednictvím něj).

 1. Na jak dlouho údaje evidujeme?

Doba, po kterou jsou údaje evidovány za účelem splnění smlouvy nebo splnění právní povinnosti správce, vyplývá z právních předpisů, které předepisující např. povinnost archivace daňových a účetních dokladů. Maximální doba zpracovávání je 10 let.

Po dobu 10 let budou zpracovávány i údaje, k jejichž zpracování dáte svůj souhlas. Tuto dobu můžete samozřejmě zkrátit tím, že svůj souhlas odvoláte.

 1. Jaká máte další práva?

Máte právo na informaci o tom, zda zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají. Pokud zpracováváme, musí Vám být tyto údaje na Vaši žádost zpřístupněny, stejně jako informace o účelu a době jejich zpracovávání, o Vašich právech aj.

Pokud jsou údaje, které o Vás evidujeme, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, budou po tomto zjištění (poté, co na to upozorníte) bez zbytečného odkladu opraveny a doplněny.

Máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje vymazali, a to zejména jestliže osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly evidovány, nebo jestliže odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (a není již žádný jiný důvod opravňující k evidenci Vašich údajů). Ve stanovených případech máte také právo na to, abychom nakládání s Vašimi údaji omezili.

Subjekt osobních údajů může podat stížnost k dozorovému orgánu. Tím je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ochranu osobních údajů a práva těch, jejichž údaje jsou zpracovávány, upravuje především tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 1. Kontaktní údaje na nás – tj. na správce osobních údajů

 

Medical seeds s.r.o 

IČ 02652439

Vachova 3859/2 

Kroměříž 76701

Telefon: +420 735 980 701  

Email: konopneseminka@seznam.cz